Informace o nahlášení nekalého jednání

Tato stránka slouží k informování o nahlášení nekalého, neetického nebo nezákonného jednání v rámci společnosti Jan Marinka.

Pokud chcete něco takového nahlásit, pište email na info@janmarinka.cz

Informace před podáním oznámení

Jaké povinnosti má oznamovatel?

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takové to jednání může být sankcionováno. Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení. V případě, že jsou skutečnosti lživé nebo nepravdivé, nevztahuje se na oznamovatele ochrana před odvetnými opatřeními dle ZOO.

Napište nám

Zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám co nejdříve ozveme.