Ochrana osobních údajů - Jan Marinka

Identifikace a kontaktní informace

  • Název firmy: Jan Marinka
  • IČO (Identifikační číslo osoby - podnikatele): 05357772
  • Telefonní číslo: +420 774 454 474
  • E-mailová adresa: jan.marinka@janmarinka.cz
  • Adresa sídla: Dlouhá 227, 373 67 Borek, Česká republika

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, včetně GDPR a českých zákonů o ochraně osobních údajů.

Účely zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění smluvních povinností, komunikace s klienty, správy a řízení zakázek, fakturace a účetnictví a zajištění kvalitního poskytování služeb.

Práva subjektů údajů

Každý subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, opravu nepřesných údajů, výmaz svých údajů (v případě, že neexistuje zákonný důvod pro další zpracování), omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ochrana údajů

Osobní údaje budou chráněny proti neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo poškození. Použijeme nezbytná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti údajů.

Uchovávání údajů

Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro plnění účelů zpracování a v souladu s platnými zákony.

Souhlas

Pokud bude vyžadován souhlas subjektu údajů pro zpracování osobních údajů v nějakém konkrétním případě, bude takový souhlas získán jasně a dobrovolně.

Kontakt

Pro dotazy ohledně ochrany osobních údajů můžete kontaktovat firmu Jan Marinka na uvedeném telefonním čísle nebo e-mailové adrese.

Napište nám

Zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám co nejdříve ozveme.